تازه های نشر

شواهد بسیاری، حاکی از آنند که انقلابی در یادگیری در شرف وقوع است و مرکز آن فرایند تفکر است. بنابراین ما به جای مدارس دانش محور به مدارس تفکر محور نیاز خواهیم داشت. بر این اساس توسعه مهارت های تفکر...
  در این کتاب الگوی مهارت های تفکر و زیر مهارت های آن با جزئیات و مثال های واقعی توضیح داده شده است تا مربیان با تسلط بر هر یک از این مهارت ها، توانایی تولید ایده ها و فعالیت هایی در این حوزه ها را به دست آورد. ...
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.               
        برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.  کتاب هاي کارکردهاي اجرایی (بازداري پاسخ، توجه و تمرکز، حافظه فعال) چاپ شدند    
آرشیو اخبار

محصولات

مرکز آموزش

خدمات