حوزه فعالیت

 

انتشار آثار:

  • در زمینه کاربرد علوم شناختی در تربیت
  • برای توسعه حرفه ای معلمان، مربیان و سیاست گزاران تربیتی
  • برای خلق تجربه های یادگیری عمیق ویژه مربیان، والدین و کودکان

 

 

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE