دانش ذهن/مغز از طریق کمک به فهم ذهن و مغز انسان، امکانهای بسیاری را برای توسعه تواناییهای شناختی به وجود آورده است. امروزه می­دانیم که مغز دارای قدرت یادگیری بسیار بالایی است و با توجه به ویژگی انعطاف پذیری، فراهم کردن تجارب یادگیری غنی به تقویت مهارتهای شناختی کودکان کمک خواهد کرد.

ما گروهی از دانش اموختگان و پژوهشگران حوزه “علوم شناختی” و “تربیت” هستیم که در قلمرو مشترک این دو حوزه برای پرورش مهارتهای شناختی افراد و توسعه سرمایه شناختی جامعه به نشر آثار علمی- تربیتی ویژه کودکان، مربیان و والدین می پردازیم.

 

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE