آخرین رویدادها

عصرانه قصه: مکبث اثر شکسپیر- اعتماد

عصرانه قصه برگزار شد. در تجربه خواندن داستان گاه می­کوشیم گفتگویی را که میان شخصیتهای داستان روی می­دهد و ما فقط شاهد آن هستیم بفهمیم و گاه هم تلاشمان به دریافتن چیزی است که شخصیتی از دل داستان می­خواهد به ما بگوید. دانستن آن که چه می­شود که به فهم رفتار زبانی دیگرانی یکسر غیرواقعی و داستانی دست می­یابیم (یا گاه دست نمی­یابیم) ماجرایی است پرمخافت­تر. خواندن ذهنِ موجودی داستانی و به واقع موجودی ناموجود، شکار نهنگ است با تور ماهی­گیری و عجیب آن که چنین شکاری هر روزه و ممکن است.

عصرانه قصه: داستانها با ذهن و مغز ما چه می‌کنند؟ (تمرینهای شناختی با خوانش «موجها» اثر ویرجینیا ولف)

در این نشست درباره آثار شناختی تجربه متون ادبی به گفتگو خواهیم پرداخت. تأثیر تجارب ادبی بر فرایندهای شناختی به نوع داستان، و نیز میزان تأمل و تعمق خواننده در روایتها و توصیفها وابسته است. رمان «موجها» نوشته ویرجینیا وولف بهانه گفتگو در این باره را فراهم خواهد ساخت. در این اثر، وولف روایت داستان را بر شخصیت‌های داستان و دیدگاههای آنها متمرکز می­سازد و از این طریق به خلق و پرورش شخصیت می­‌پردازد. از اين رو، خواننده­­‌ی داستان يك تجربة ذهني خاص، نوعي كيفيت ذهن  از آن شخصيت را در عالم تخيل تجربه مي­‌كند. در این گفتگو ابتدا…

عصرانه قصه- ژولیوس سزار – دکتر کیوان الستی

ژولیوس سزار شکسپیر: فضیلت، شرافت و دموکراسی کیوان الستی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور آیا دموکراسی بهترین شکل حکومت است؟‌ آیا خیر همگانی را به همراه دارد؟ آیا رساندن افراد به خیر، عملی شرافتمندانه است؟ حداقل فلاسفه قدیم (بر خلاف سوفسطائیان) فضیلت، حقیقت و زیبایی را معطل به رای اکثریت نمی‌دانستند. در دورانی که هنوز شکلی از دموکراسی در روم حاکم است مارک آنتونی سه بار تاج پادشاهی را به ژولیوس سزار (که پیروز از جنگ بازگشته) پیشنهاد می‌کند تا او امپراطور و سخن آغاز و پایان روم باشد. در این میان مارکوس…

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE