فصلنامه مغز و شناخت

نگاهی ویژه به "چالش سرمایه شناختی و طراحی بازی"

0

یازدهمین فصلنامه علمی، آموزشی و خبری مغز و شناخت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی با نگاهی ویژه به چالش”سرمایه شناختی و طراحی بازی” و حاوی رویدادها و مطالب جذاب و خواندنی درحوزه های دانش علوم شناختی انتشار یافت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE