عصرانه قصه: مکبث اثر شکسپیر- اعتماد

رضا مثمر- عضو هیأت علمی مؤسسه علوم شناختی

0

عصرانه قصه برگزار شد.

در تجربه خواندن داستان گاه می­کوشیم گفتگویی را که میان شخصیتهای داستان روی می­دهد و ما فقط شاهد آن هستیم بفهمیم و گاه هم تلاشمان به دریافتن چیزی است که شخصیتی از دل داستان می­خواهد به ما بگوید. دانستن آن که چه می­شود که به فهم رفتار زبانی دیگرانی یکسر غیرواقعی و داستانی دست می­یابیم (یا گاه دست نمی­یابیم) ماجرایی است پرمخافت­تر. خواندن ذهنِ موجودی داستانی و به واقع موجودی ناموجود، شکار نهنگ است با تور ماهی­گیری و عجیب آن که چنین شکاری هر روزه و ممکن است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE