فعالیت یادگیری: نجات روستا- عطیه سعید نژاد (دانشجوی ارشد ذهن، مغز و تربیت)

هدف اصلی این طرح ارتقا مهارت تفکر خلاق کودکان است، اما در خلال این فعالیت، مانند هر فرایند پیچیده تفکری، سایر مهارت های تفکر نیز به کار گرفته می شود. برای مثال در این طرح، مهارت پژوهش و تفکر انتقادی نیز تا حدی مورد توجه قرار می گیرد.

فعالیت یادگیری: خورشید گرفتگی- مریم انوشه (دانشجوی ارشد ذهن، مغز و تربیت)

در این طرح هدف اصلی ارتقا مهارت مهارت پژوهش و تفکر خلاق کودکان است، اما در خلال این فعالیت، مانند هر فرایند پیچیده تفکری، سایر مهارت های تفکر نیز به کار گرفته می شود. به طور مشخص مهارت پردازش اطلاعات در این طرح اهمیت ویژه ای دارد. در عین…

راهنمای تدوین بسته پرورش مهارتهای شناختی

ارتقای سرمایۀ شناختی به معنای توسعه توانایی داوری صحیح دربارۀ ارزش اطلاعات، حل مسائل پیچیده، خلق دانش و اطلاعات به طور نوآورانه و توانایی کنترل سوگیری‌ها و محدودیت‌های ذهن هنگام تصمیم‌گیری و انجام فرایندهای عالی است. به منظور فراهم كردن…

فعالیت یادگیری: تفکر خلاق- کیمیا هاشمی (دانشجوی رشته ذهن، مغز و تربیت)

هدف این فعالیت، آموزش تفکر خلاق است اما معمولا در یک فرایند خلاق، تفکر انتقادی به طرق مختلف (به طور مثال در ارزیابی ایده ها و بهبود آن ها) به کار گرفته می شود. به علاوه در بخشی از این فعالیت (بخش گروهی) دانش آموزان باید برای حل مساله ای که…

وقتی «در خانه می‌مانیم» با کودکان خود چه می‌کنیم؟

در این مقاله نشان خواهم داد که چگونه از دوران قرنظینه بخاطر بیماری کرونا، هیجانات را هم‌چون گنجینه‌ای بکار ببریم تا دوره‌های بعدی زندگی را به خوبی مدیریت کنیم. به‌نظر می‌آید یکی از واقعی‌ترین امور زندگی «تنهایی» باشد. مفهومی که ما از…

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE