راهنمای تدوین بسته پرورش مهارتهای شناختی

ارتقای سرمایۀ شناختی به معنای توسعه توانایی داوری صحیح دربارۀ ارزش اطلاعات، حل مسائل پیچیده، خلق دانش و اطلاعات به طور نوآورانه و توانایی کنترل سوگیری‌ها و محدودیت‌های ذهن هنگام تصمیم‌گیری و انجام فرایندهای عالی است. به منظور فراهم كردن…

وقتی «در خانه می‌مانیم» با کودکان خود چه می‌کنیم؟

در این مقاله نشان خواهم داد که چگونه از دوران قرنظینه بخاطر بیماری کرونا، هیجانات را هم‌چون گنجینه‌ای بکار ببریم تا دوره‌های بعدی زندگی را به خوبی مدیریت کنیم. به‌نظر می‌آید یکی از واقعی‌ترین امور زندگی «تنهایی» باشد. مفهومی که ما از…

چگونه خودمان را کنترل کنیم؟

ما دو نوع احساس را در زندگی تجربه می‌کنیم که بسیار آزار دهنده است و گاهی تحمل آنها برای ما دشوار می شود. نوع اول که اصطلاحاً اضطراب می‌نامیم به حالت‌های شوریدگی و ناآرامی اشاره دارد که از یک منبع ناشناخته درونی نشأت می‌گیرد و ما معمولا علت…

از هیجانات پل می‌سازیم یا دیوار؟

در بخش پیشین در ارتباط با «نقش هیجانات در زندگی» سخن گفتیم. در آن جا این نکته را برجسته نمودیم که هیجانات بخشی از سرشت و طبیعت هر شخص‌اند و در وهله‌ی اول ناظر به تأمین بقا هستند. هم‌چنین اشاره کردیم در این‌که امور مختلف در میزان اهمیت و…

نقش هیجانات در زندگی

اگر از ما پرسیده شود چرا باید به یافته‌های جدید در باره هیجانات توجه کنیم، ساده‌ترین پاسخ این است که هیجانات بخش بسیار مهمی از سرشت و طبیعت هر انسان است که یک عنصر ثابت در تشکیل هر ذهنیتی از خود و دنیای اطراف است. مثلاً اگر ما دنیای اطراف…

نقش تعامل اجتماعی در یادگیری

یکی از یافته های چشمگیر و با پشتوانه قوی در علوم یادگیری، نقش مهم تعامل اجتماعی در یادگیری است. هنگامی که دانش آموزان و معلمان در فعالیتی موقعیتی برای ساخت فهم مشترک با هم همکاری می کنند، تعامل اجتماعی به بهترین نحو در خدمت یادگیری قرار می…

کمک دانش ذهن/ مغز به تربیت کودکان

طرح این مسأله از آن جهت ضروری است که خانواده‌ها، مربیان و معلمان گاهی تردید دارند برای فهم بهتر دنیای کودکان و نوجوانان و برخورد صحیح با آنان باید به علوم شناختی و متخصصین ذهن و مغز رجوع کنند. این تردید از دو جهت مطرح است: نخست از آن جهت  …

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE